ארכיון הקטגוריה: angular

שיעור 8 באנגולר (angular) – טיפול במידע עם Data Binding

כמובן שאנגולר לא משרתת אותנו רק עם דפים סטטים, אלא חלק חשוב בכוח של אנגולר הוא להזריק פנימה עבורנו פיסות מידע למקומות המתאימים בעמוד.

בפוסט הזה אראה מספר דוגמאות בסיסיות כיצד קושרים מידע ממחלקת ה-component (קובץ ts)  אל תבנית ה-html שמופיע תחת template, או תחת הקובץ שצויין תחת templateUrl.

דוגמא 1 – Data Binding של משתנים פרימיטיבים באנגולר

 • ניצור component חדש לצורך הדוגמא באמצעות ה-cli
ng g component components/a_sandbox1
 • בתוך המחלקה (של ה-component) נגדיר 2  משתנים
export class ASandbox1Component implements OnInit {

name='Bob';

age=37;
 • כעת בתוך התבנית html של הקומפוננט, "נקשור" את 2 המשתנים אל תוך התבנית.
@Component({

selector:'app-a-sandbox1',

template:`My name is {{name}} and I'm {{age}} years old.`,
 • כדי לראות את התוצאה – צריך לזכור כמובן להכניס את ה-selector אל תוך ה- app.component.html.
 • התוצאה – בכל פעם שתוכן המשתנים ישתנה – הם ישתנו אוטומטית על המסך, ללא צורך באף שורת קוד מצידנו. מספיק שקשרנו אותם פעם אחת, ומרגע זה התבנית html שלנו הפכה להיות דינמית, "חיה" ומגיבה לשינויים בתוכן המשתנים.

 

דוגמא 2 – Data Binding של אובייקטים באנגולר

בדיוק כמו שעשינו עם משתנים פרימטיבים, אפשר לעשות דבר דומה עם אובייקטים.

 • נוסיף אוביקט למחלקה
 • נקשור אותו אל תוך התבנית
 • ואותה תוצאה בדיוק – התבנית הפכה להיות חיה ונושמת.
@Component({

selector:'app-a-sandbox1',

template:`My name is {{name}} and I'm {{age}} years old.

<p>My candy is {{candy.color}} and is very {{candy.taste}}.</p>

`,

styleUrls: ['./a-sandbox1.component.css']

})

export class ASandbox1Component implements OnInit {

name='Bob';

age=37;

candy= { "color":"yellow" , "taste":"sweet"};

דוגמא 3 – חצי מילה על מחזור חיים של משתנה

כמו כל שפה מונחית עצמית, גם type script מכילה פונקצית constructor.

בדוגמא הזו, אראה כיצד למרות שהגדרתי את המשתנה בעת ההגדרה לערך מסוים – 40, עדין, כיוון שהקונסטרקטור רץ, אז אם הוא מכיל הגדרה אחרת, אז ההגדרה של הקונסטרקטור למשתנה, דורסת את ההגדרה הראשונית.

שימו לב למשתנה age בדוגמא הבאה, בזמן ההגדרה הוא מושם כ-40, ולאחר ריצת הקונסטרטור הוא מושם כ-45 –  וזה מה שיוצג על המסך – 45.

@Component({

selector:'app-a-sandbox1',

template:`My name is {{name}} and I'm {{age}} years old.

<p>My candy is {{candy.color}} and is very {{candy.taste}}.</p>

`,

styleUrls: ['./a-sandbox1.component.css']

})

export class ASandbox1Component implements OnInit {

name='Bob';

age=40;

candy= { "color":"yellow" , "taste":"sweet"};

constructor() {

this.age=45;

}

 

דוגמא 4 – Data Binding אל פונקציה.

בדיוק כמו שקשרנו את התבנית אל משתנים, אפשר לקשור גם אל פונקציות.

שימו לב לדוגמא הבאה :

@Component({

selector:'app-a-sandbox1',

template:`My name is {{name}} and I'm {{age}} years old.

<p>My candy is {{candy.color}} and is very {{candy.taste}}.</p>

<p>again...My age is {{ giveMeAge() }}</p>

`,

styleUrls: ['./a-sandbox1.component.css']

})

export class ASandbox1Component implements OnInit {

name='Bob';

age=40;

candy= { "color":"yellow" , "taste":"sweet"};

constructor() {

this.age=45;

}

giveMeAge() {

returnthis.age;

}

לסיכום, ראינו במספר דוגמאות, את האפשרות לקשור משתנים בתבנית אל משתנים במחלקה.

 

 

 

שיעור 7 באנגולר (angular) – פתיחת קומפוננט (component) חדש באופן ידני

בפוסט הזה אציג כיצד לפתוח component חדש באופן ידני.

 • מעורך הקוד נפתח, לצורך הסדר הטוב, תיקיה חדשה בתוך src, ונקרא לתיקיה החדשה components
 • בתוך התיקיה החדשה נפתח תיקיה עבור ה-component החדש שלנו, שנקרא לה tryComponent.
 • בתוך תיקיית tryComponent נפתח קובץ TypeScript חדש, ונקרא לו tryComponent.component.ts
 • בתוכו בשורה הראשונה נייבא את המודול Component מתוך הליבה של אנגולר.
import { Component } from '@angular/core';
 • לאחר מכן,  נרשום את ה-Decorator הבא, שבו נגדיר מה יהיה שם התגית, שבה נשתמש כדי להציג את ה-Component שאנחנו יוצרים כעת, וגם נגדיר את תוכן הקומפוננט:
@Component({

selector:'app-tryComponent',

template:`<h1> Hello from our new Component </h1>`

})
 • כעת, נייצא מחלקה החוצה, בשלב זה היא תהיה ריקה מתוכן.
  ונקפיד ששם המחלקה יכלול בסופו את המילה Component :
export class TryComponent{

}

 • נשמור את הקובץ
 • נפתח את הקובץ app.component.html, נמחק את כל התוכן בו, ונשים בתוכו רק את ה-selector שבחרנו עבור הקומפוננט החדש שלנו
<app-tryComponent></app-tryComponent>
 • אם נבדוק כעת (בהנחה שאנחנו משתמשים ב-ngServe שמקמפל את הקבצים אוטומטית)
  נראה שבינתיים זה עדין לא עובד.
  כדי שזה יעבוד אנחנו צריכים ליבא את הקומפוננט החדש.
  נעשה זאת באמצעות 2 פעולות  שנעשה בקובץ app.module.ts (לשם כך צריך לפתוח את הקובץ כמובן 🙂 ) :
 • נוסיף בראש הקובץ משפט ליבוא של הקומפוננט החדש שלנו :
import {TryComponent } from './components/tryComponent/tryComponent.component';
 • ובמערך שנקרא  declarations , נוסיף את שם המחלקה שיצאנו, כלומר TryComponent .

כעת, אם נגלוש אל אפליקציית האנגולר שלנו, נראה את המשפט שרשמנו בתוך ההגדרה template  – וזוהי, בשלב זה, הצלחה!.

למי שצריך, אז הקומפוננט במלואו נראה כך :

import { Component } from '@angular/core';

@Component({

selector:'app-tryComponent',

template:`<h1> Hello from our new Component </h1>`

})

export class TryComponent{

}

 

שיעור 6 ב- angular – מבט על NgModule

בפוסט הזה נדבר על קובץ מאוד חשוב באנגולר, שנקרא app.module.ts.

בקובץ זה יש Decorator  של אנגולר שנקרא NgModule@

ובנוסף יש בו יצוא של AppModule.

בתוך NgModule@, יש חלקים שונים בהם אנחנו מגדירים את האפליקציה שאנחנו בונים, ואת הפלאגינים שאנחנו מוסיפים.

 • החלק של declerations מיועד עבור כל מיני components שאנחנו יוצרים.
 • החלק של imports מיועד לכל מיני רכיבים של אנגולר , כמו BrowserModule, HttpModule,FormsModule וכדומה.
 • החלק של providers  – מיועד לקלאסים מסוג services ( למשל service שמלקט מידע ומוזרק לקומפוננט).

 

שיעור 5 באנגולר ( angular ) – מהו קומפוננט ( component ) ?

מה המשמעות של המונח קומפוננט ב- אנגולר ?

המונח קומפוננט ( component ) באנגולר – משמעותו היא "פיסה של ממשק משתמש (UI) "

כלומר חתיכת מסך .

קומפוננט מורכב מקובץ קלאס ts , מחלקה יעודית שמטפלת בקומפוננט, ולרוב (אך לא מחייב) יהיה גם קובץ html, שמשמש בתור התבנית של הקומפוננט.

יכולים להיות עוד קבצים כמו CSS וכדומה.

דוגמאות מציאותיות לקומפוננט – נניח באתר רגיל, יכולים להיות : קומפוננט של סרגל ניווט, קומפוננט של ההדר (הכותרת) , של הפוטר (הכותרת התחתית) , וקומפוננט של התוכן, וכן הלאה..

קומפוננט כמובן מכיל את המתודות הרלוונטיות אליו בקלאס שלו. למשל מתודות שמגיבות לאירועי קליק, או לשינוי תוכן בקומפוננט וכדומה.

מבנה טיפוסי לדוגמא של קומפוננט באנגולר

---------------------------------
in bubu.component.ts file
---------------------------------

import { Component } from '@angular/core';

@Component({

 selector: 'bubu',
 template: `<h1> Heyyyyyy!!!!`
 })
 
export class BubuComponent {
 name = 'Bubu';
 }
 
 
-----------------
In another file 
-----------------


 <body>
 <bubu></bubu>
 </body>

בתחילת הקובץ, אנחנו מייבאים את הרכיב המתאים מליבת אנגולר.

אחרי כן, אנחנו כותבים את הפקודה @Component , שמגדירה כמה דברים בסיסים.

באופן כללי, כל פעם שתראו באנגולר ביטוי שמתחיל בסימן @ , זה נקרא "Decorator", והמשמעות היא רכיב מסוים של אנגולר שמביא עימו תכונות מסויימות.

בתור ה-Decorator שנקרא @Component , הגדרנו 2 דברים :

 1. את ה-selector שישמש אותנו לאחר מכן בקובץ ה-html, שימו לב שה-selector שקראתי לו בשם החדשני bubu, הופך להיות בקובץ ה-html שמופיע בתחתית – בתור תגית html, שאנגולר יודע לפרש אותה.
 2. בתוך ההגדרה template- הגדרנו מה יופיע בקומפוננט הזה.
  אילו נגדיר זאת עם גרשיים מיוחדים כאלו ", אז זה יאפשר לכתוב מספר שורות יחד.
  לעומת זאת עם גרש רגיל, זה לא יאפשר.

בנפרד , הגדרנו למטה את הקלאס עצמו, בצורה הרגילה שבה עובדים עם קלאסים ב-node js, כלומר פותחים במילה export עם שם הקלאס, ושמים בתוכו את כל המתודות והמאפיינים ליצוא.

בתחתית – כתבתי שבקובץ אחר, לרוב בקובץ html כלשהוא – נשים את הסלקטור שבחרנו בו, וזה יגרום לכך שתוכן הקומפוננט יופיע.

מחזור החיים של קומפוננט באנגולר

באנגולר אפשר להגיב לכל מיני אירועים שמתרחשים לאורך "חיי" הקומפוננט.

אחד מהם, נפוץ מאוד, הוא האירוע שמתרחש כאשר הקומפוננט נטען לראשונה , מה שנקרא init (=יצירת מופע של אובייקט הקומפוננט).

לצורך זה נשתמש במתודה ngOnInit() בתוך הקלאס של הקומפוננט.

2 דרכים ליצור קומפוננט עם אנגולר

 1. פשוט ליצור את הקבצים, בתוך תיקיית src, עדיף שיהיו מרוכזים יחד בתיקיה יעודית לקומפוננט, ומרוכזים תחת תיקיה שתיקרא components.
  למשל הקומפונננט שנקרא bubu , ישב בתוך src/components/bubu.
  במקרה שאנחנו יוצרים ידנית את הקבצים, נצטרך לכל הפחות ליצור קובץ ts
  ולרוב גם קבצי html+css
  אז בסוף התהליך נהיה עם :
  bubu.component.ts
  bubu.html
  bubu.css
 2. אפשר להשתמש פשוט בכלי שורת הפקודה angular cli, ולהקליד
ng g component components/bubu

האות g משמעותה "תיצור" (=המילה generate ) .

המילה component – אומרת לכלי מה ליצור (אפשר ליצור עוד דברים חוץ מקומפוננטות).

ובסוף אנחנו רושמים באיזו תיקיה ליצור את הקומפוננט, והכלי יצור את הספריה בעצמו.

 

בסופו של דבר צריך להוסיף את הקומפוננט אל @ngModule, ועל כך בפוסט נפרד.

 

שיעור 4 ב-angular – שימוש ב-TypeScipt

מה זה TypeScript ?

TypeScript היא הרחבה ל-JavaScript שפותחה על ידי מיקרוסופט.

היא מאפשרת לנו לכתוב ב-JavaScript עם שיפורים כמו :

 • אובייקטים של מונחה עצמים.
 • ממשקים (=אינטרפייס).
 • הגדרה מפורשת של סוגי המשתנים.
 • ועוד…

בסופו של דבר, כאשר אנחנו כותבים ב-TypeScript אז זה מתקמפל ל-JS על ידי TSX שהוא הקומפיילר שעושה זאת.

כמובן שכדי שיהיה לנו נוח, ונראה מראש את השגיאות, צריך עורך קוד שתומך ב-TS.

קבצי TS מסתיימים בסייומת ts.

דוגמאות ל-TypeScript :

 • הגדרת משתנה מסוג מחרוזת :
let name:string = 'Koko Moko';
 • הגדרת פרמטרים לפונקציה בתור מספרים , והגדרת הפונקציה עצמה – ככזו שמחזירה מספר :
function Boom(firstParam:number, seconedParam:number):number {
...
...
{
 • סוגי המשתנים האפשריים ב-TypeScript הם :
  • string
  • number
  • boolean
  • array
  • any
  • void – כלומר לא מחזיר ערך.
  • null
  • tuple
 • דוגמא להגדרת מחלקה ב-TypeScript, אפשר ליצור מאפיינים, מתודות וכו' :
class MyClass {
 firstName:string;
 
 constructor(giveMeYourName:string) {
 this.firstName = giveMeYourName;
 
 }
 
 sayHi() {
 return "Hi -- " + this.firstName;
 }
 }

let obj = new MyClass("Eyal");

 

שיעור 3 ב- Angular – מבנה התיקיות בפרויקט

נציין כמה קבצים ותיקיות חשובים באנגולר.

בעיקרון המבנה ממש פשוט, ורוב הזמן אנחנו נהיה בתוך תיקיית src.

 • קובץ package.json – מכיל את הגדרות הפרויקט מבחינת NPM, מי שעבד קצת עם node , מכיר את זה הייטב.
  • שימו לב לחלק scripts, שמכיל בעצם את הפקודות המקוצרות להרצה, למשל npm start – הופך להיות ng serve.
  • בחלקים של depencies ו- devDepencies מוגדרים כל התלויות.
 • תיקית node_modules – מכילה את כל ספריות ה-node שמוגדרות בקובץ הקודם.
 • תיקית src – זו התיקיה העיקרית.
  • בתוכה תיקית app מכילה את הקבצים העיקריים.
  • כל קובץ שמסתיים ב-ts, הוא קובץ type script, נדבר על זה בהמשך.

 

שיעור 2 ב – Angular – התקנת angular cli

לאנגולר יש כלי שורת פקודה טוב מאוד, שנקרא כמובן angular cli.

כדי להתקין אותו נקליד

 

npm install -g @angular/cli

איך ליצור אפליקציה באמצעות angular cli

היות והתקנו את הכלי בצורה גלובלית ( -g ) אז אפשר מכל מקום להקליד

ng new PROJECT-NAME
cd PROJECT-NAME
ng serve

הפקודה הראשונה יוצרת את הפרויקט

הפקודה השניה נכנסת לתיקית הפרויקט

הפקודה השלישית – מריצה את הפרויקט , כך שנוכל לגלוש אליו בדפדפן. כתובת ברירת המחדל היא בפורט 4200, כלומר

http://localhost:4200/

 

הפצה (deployment) של אפליקציית angular

כדי לעשות deployment לאפליקציות של angular – מדובר במשימה ממש פשוטה.

פרמטרים שמשפיעים על ההפצה :

 • בקובץ angular-cli.json , יש הגדרה שנקראת  outDir, היא קובעת לאיזו תיקיה יופצו הקבצים ה"מקומפלים". כברירת מחדל היא מקונפגת על dist.
 • חשוב מאוד להגדיר נכון את תגית ה-base, שנמצאת בתוך src/index.html
  אם האפליקציה מופצת לדומיין (כלומר root domain לדוגמא pakapaka.com/ ) אז נשאיר את התגית על /     אבל אם מפיצים לתיקיה, או לסאב דומיין , צריך לשנות בהתאם.

ואז כדי ל"קמפל"\לארוז את הכל, פשוט ניכנס לתיקיה של הפרויקט ונריץ משם

ng build

בתהליך מהיר, הוא מקמפל הכל.

כעת נעביר את הקבצים לשרת, ו…סיימנו.

שיעור 1 – ב – Angular 4

 • אנגולר הוא פריימוורק צד לקוח נפוץ.
 • פותח על ידי גוגל.
 • קוד פתוח ברישוי בלי בעיות.
 • גירסה 1 שונה מהותית מגירסאות 2,4 שבאו אחריה.
 • המפתחים הפיצו את גירסה 2, ולאחר מכן, הגירסה הבאה מוספרה כ-4 (על 3 דילגו).

התקנת סביבה

 

 • יש לוודא ש- node + npm מותקנים במחשב.
 • נפתח תיקיה חדשה עבור הפרוייקטים שלנו באנגולר.
 • כדי להתקין את angular באופן גלובלי נקליד
npm install -g @angular/cli

לפתוח פרוייקט חדש ב- angular באמצעות כלי שורת הפקודה angular cli

 

 • לאנגולר יש כלי שורת פקודה חזק, שנקרא ng
 • כדי לפתוח פרוייקט חדש באנגולר , נקליד :
ng new my-app

כאשר את המילה my-app כמובן – צריך להחליף לפי שם הפרוייקט שלנו.

להריץ את אפליקציית האנגולר

 

 • כדי להריץ את אפליקציית האנגולר שיצרנו, ניכנס לתיקית הפרוייקט
 • ואז נקליד
ng serve
 • לאחר כמה שניות של קימפולים, אפשר להיכנס לדפדפן בכתובת הבאה, ולראות את אפליקציית האנגולר חיה ונושמת.
http://localhost:4200/

בהצלחה עם angular 4 .